. . . . wbf g2b/Wrama evento SCOPROLIG Prom. Cp. Soc. Open 1 F. Liguria - 10-Mar-2018
ebl open source organizzatore R0950 COM.REG.LIGURIA
figb by G. Baldi direttore CLN164 CALVI LIANA
M e n u  
  sessione 4 / 4
- score coppia
- cumulata
- sessione
- mani / fiches
  sessione 3 / 4
- score coppia
- cumulata
- sessione
- mani / fiches
  sessione 2 / 4
- score coppia
- cumulata
- sessione
- mani / fiches
  sessione 1 / 4
- score coppia
- sessione
- mani / fiches